Välkommen till TS Redovisning AB – Din Digitala Byrå På Nätet

Aktuellt

Publicerat 24 februari 2017

Dödsbo och skatten

När någon avlider övergår alla tillgångar till dödsboet efter den avlidne. Delägarna i dödsboet ansvarar bland annat för att dödsboet lämnar inkomstdeklaration. Någon deklaration behöver dock inte lämnas om dödsboets enda inkomst är ränta eller utdelning som utbetalarna gör skatteavdrag på. Dödsfallsåret Vid inkomstbeskattningen omfattas dödsboet av samma regler som …

Läs mer

Publicerat 24 februari 2017

Revisorsnämnden blir Revisorsinspektionen

Den 1 april 2017 byter Revisorsnämnden namn till Revisorsinspektionen. Det är ett namn som bättre beskriver vilka de är och som betonar hur viktig deras roll är som regeringens expertmyndighet inom revisionsområdet. Företagsaktuellt nr 2 2017

Läs mer

Publicerat 24 februari 2017

Fråga om pay and play golf

Skatterättsnämnden ansåg att golfspel på pay and play-banor och drivingranges kan utgöra skattefri motion och friskvård. Högsta förvaltningsdomstolen undanröjde förhandsbeskedet då frågan inte ansågs lämplig att besvara. Ett företag lämnade ett friskvårdsbidrag till sin personal på 4 000 kr per anställd och år. En anställd valde mellan två alternativa motionsformer. Han …

Läs mer